EMV is de afkorting voor elektromagnetische velden.

Hieronder een kort overzicht van drie type velden en bijbehorende apparaten. Alle velden zijn met het blote oog niet te zien, maar wel te meten:

  • Hoogfrequente elektromagnetische velden
    Voorbeelden: GSM- UMTS- en C2000 zendmasten, mobiele telefoons, DECT telefoons, Wifi, tablets, Wii en afstandsbedieningen.
  • Laagfrequente elektrische wisselvelden
    Voorbeelden: elektriciteitsnet, verlengsnoeren.
  • Laagfrequente magnetische wisselvelden
    Voorbeelden: ondergrondse stroomkabels, elektronische apparaten, elektromotoren.

Sinds de jaren 80 neemt het gebruik van elektronische apparaten, digitale communicatie en regelende voedingen toe. Hiermee groeit ook de hoeveelheid straling om ons heen. De overheid ziet straling als een milieufactor en hanteert landelijke richtlijnen voor de hoeveelheid toegestane elektromagnetische velden (conform de zgn. ICNIRP-richtlijnen). Die zouden veilig moeten zijn; toch groeit de groep mensen die zegt op korte termijn gezondheidsklachten te ondervinden van een of meerdere typen EMV.

De Nederlandsche richtlijnen voor EMV liggen veel hoger dan die in Duitsland en Oostenrijk. Emvion hanteert de Duitse Baubiologische normen als uitgangspunt bij de metingen die zij uitvoert (SBM 2015). Bij deze veldsterkten blijken mensen geen gezondheidsklachten te ondervinden in hun woon- en werkomgeving.

Onderzoek

Er zijn nog weinig onderzoeken die de effecten van straling op de lange termijn bekijken. En zoals bij elk onderzoek zijn effecten niet eenvoudig te duiden aan één factor. Toch komen er steeds meer aanwijzingen dat straling wel degelijk invloed heeft op onze gezondheid.

Terminologie

Afkortingen

Elektrosmog = de ‘deken van elektromagnetische velden’ om ons heen

EMV = Elektromagnetische velden

EHS = Elektrohypersensitiviteit

Synoniemen

Electrostress, elektroallergie, elektrosensitiviteit, elektrohypersensitiviteit (EHS), EMV-gevoeligheid, Idiopathic Environmental Intolerence to EMF.