Contact houden?

Een groeiende groep mensen is gevoelig voor elektromagnetische velden.
Wat zijn elektromagnetische velden?

Succes door een multidisciplinaire aanpak

Elektrogevoeligheid heeft een grote impact op iemands leven. De persoon met klachten moet in gesprek met werkgever, collega’s, Arboarts, gezinsleden, buren, etc. Veel mensen kennen het niet, begrijpen het niet of houden geen rekening met je.

Deze emotionele belasting, gecombineerd met de onbekendheid van elektrogevoeligheid bij de meeste artsen, maakt dat er vele facetten een rol spelen bij de re-integratie van een persoon met elektrohypersensitiviteit-klachten (EHS). Het vergt een multidisciplinaire aanpak om de benodigde processen goed te laten verlopen.

Emvion coöperatie U.A. is de enige in Nederland die deze aanpak biedt. Met succes.

Wat maakt Emvion uniek?

  1. Uw medewerk(st)er met klachten staat centraal. Als hij of zij weer op kantoor kan werken zijn wij tevreden
  2. Wij beschikken over de technische kennis, ervaring en specialistische apparatuur om te meten wat nodig is bij elektrogevoeligheid
  3. Wij kunnen veel stralingsbronnen succesvol vermijden, laten vervangen of afschermen. Met meetbaar effect.
  4. Wij bieden een multidisciplinaire aanpak. Indien nodig, kunnen wij u gericht doorverwijzen.
  5. De meeste maatregelen mag u uitproberen voor u ze aanschaft.

NB: Geluiden, resonanties in gebouwen en elektromagnetische velden zijn gevoelsmatig moeilijk te onderscheiden. Zij kunnen leiden tot vergelijkbare gezondheidsklachten. Emvion beperkt zich tot het meten en reduceren van EMV (elektromagnetische velden).

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Straling meten op kantoor door Emvion