Contact houden?

Vanaf het moment dat er een WIFI netwerk werd aangelegd op school, kreeg ik hevige klachten, waarvan ik al snel het vermoeden kreeg waar de oorzaak lag. C. Schooneveld heeft me hierin enorm goed en persoonlijk begeleid. Je wordt echt serieus genomen, er wordt gekeken naar je persoonlijke werksituatie en wat hieraan verbeterd kan worden. Aan de hand van mijn verhaal zijn er in diverse ruimten metingen uitgevoerd; op basis hiervan zijn er maatregelen getroffen. Inmiddels werk ik grotendeels in een wifi luw lokaal, waardoor ik mijn werkdagen weer goed kan volhouden. Ik kijk ontzettend positief terug op de prettige begeleiding door de werknemers van Emvion!

(Zwolle, 2013)

De hartelijkheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van Emvion is groot.
Een verademing dat Emvion door wetenschappelijke metingen de verklaring voor mijn gezondheidsklachten heeft gevonden.
Na concrete en behapbare aanpassingen voor zowel werkgever als mijzelf, is mijn situatie sterk verbeterd.

(Heerhugowaard, 2013)

Gezonde werknemers, laag ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Dat is wat iedere werkgever wil. Helaas komt het voor dat medewerkers zich ziek melden en de oorzaak niet helder is.
Eén van de oorzaken van vage gezondheidsklachten is overgevoeligheid voor elektromagnetische velden (EMV), ook wel elektrohypersensitiviteit (EHS) genoemd. Dit kan zich uiten in diverse lichamelijke of psychische klachten. Naar schatting hebben meer dan 480.000 Nederlanders hier inmiddels last van. In het buitenland is men meer bekend met dit syndroom. EHS gaat vaak samen met andere intoleranties, zoals voor licht, geluiden, stof, voedselcomponenten, geuren of chemische stoffen.

Herkent u dit?

Een werknemer meldt zich ziek…

  • en klaagt over vermoeidheid of hoofdpijn
  • heeft RSI- of burn-out klachten
  • was vroeger nooit ziek
  • zegt dat de klachten snel erger worden
  • artsen kunnen geen oorzaak vinden

Emvion kan voor u onderzoeken of elektrogevoeligheid een rol speelt.

Door elektromagnetische velden op de werkplek te reduceren:

  • verminderen veel vage gezondheidsklachten bij elektrogevoelige medewerkers
  • daalt het ziekteverzuim onder deze groep; zowel kortdurend als langdurig
  • zijn de medewerkers fitter en productiever
  • voorkomt u dat u afscheid moet nemen van een prima werknemer/ster

Hoe kan ik uitvinden of straling de oorzaak van de klachten is?

Kenmerkend bij elektrogevoeligheid is dat de klachten zich alleen manifesteren op plaatsen waar een bepaalde blootstelling aan elektromagnetische velden is. Op locaties zonder deze stralingsbron, verdwijnen de klachten weer. Door eliminatietests komt EHS aan het licht:

1. Is de persoon voldoende medisch onderzocht waardoor andere medische oorzaken kunnen worden uitgesloten?
2. Hoe zijn de klachten ontstaan: waar en in welke omstandigheden? Thuis of alleen op het werk?
3. Wat is het ziektebeeld: zijn de klachten stabiel of worden ze snel erger en breiden ze zich uit?
4. Zijn er locaties waar de werknemer zijn/haar klachten een stuk minder ervaart? Denk aan buiten, weekenden weg, vakanties, e.d. Welke omgevingsfactoren spelen mee?
5. Heeft de werknemer thuis de klachten ook? Zo ja: schakel 7 nachten lang ’s nachts de Wifi-router, DECT-basisstation, mobiele telefoon en wekkerradio’s uit en kijk of de klachten verminderen.
6. Als punt 5 verschil uitmaakt, is het zinvol een dergelijke test op het werk uit te voeren: verplaats de persoon met klachten naar een plek die:
– minstens 10 meter van een wifi-router vandaan is
– uit de buurt van een DECT-basisstation
– eigen smartphone en tablet zover mogelijk wegleggen en even zo min mogelijk gebruiken
– niet te dicht bij collega’s is
– zo min mogelijk Tl-licht en zoveel mogelijk daglicht heeft
– uit de buurt van kopieermachines en liftschachten is gelegen

..en laat de persoon enkele dagen (extra) thuiswerken, om te kijken of dit van invloed is op de gezondheidsklachten.

NB: Emvion heeft een uitgebreid intakeprotocol ontwikkeld, waarin we de medewerker begeleiden bij de eliminatietests. Samen met een uitgebreid interview en klachteninventarisatie kunnen we een uitspraak doen of EMV de klachten van uw medewerker mede veroorzaken, of niet.

En dan?

Als elektrogevoeligheid een rol speelt, komen onze meetspecialist(en) de werkplek en omgeving in kaart brengen. Hieruit volgt een adviesrapport met maatregelen om stralingsbronnen te vermijden, te verwijderen of af te schermen.

In overleg met de werkgever komen we tot een stappenplan. We beginnen met de meest eenvoudige maatregelen. Soms installeren we een testomgeving om het effect van een bepaalde blootstellingsreductie te toetsen. Uiteindelijk bepalen we in overleg met betrokkenen wat nodig is om de werknemer structureel een gezonde werkplek te bieden.

Wij voeren alleen maatregelen uit die fysisch meetbaar zijn en blijvend werken.

Wat is de kans op succes?

Onze praktijkervaring leert dat de kans op slagen tussen de 70 en 80% ligt. Dit percentage voelt zich na onze aanpak weer 100% de oude en is na enige tijd weer volledig op kantoor aan het werk. Als thuiswerken als deeloplossing bespreekbaar is, is het slagingspercentage nog hoger.

Bij 20 tot 30% lukt het niet om de werknemer (geheel) te laten re-integreren. Dan zijn er andere oorzaken voor de klachten aanwijsbaar, of de werknemer is dermate elektrogevoelig (geworden) dat alleen afschermen van de werkplek niet volstaat. Dit blijkt doorgaans al tijdens de intakeprocedure. Bij EHS geldt: hoe sneller de straling rond iemand met EHS-klachten wordt verminderd, des te korter is de weg naar herstel.

Als de werkplek wordt aangepast, dan dient de persoon met klachten ook thuis de straling te reduceren. Onze rol zit er op als de werknemer heeft geleerd te leven en te werken met EHS en zelfstandig verder kan.

Neem contact op voor meer informatie.

Elektromagnetische velden

Alle voorwerpen waar spanning op staat of waar stroom door loopt stralen deze velden uit. Door de toename van de hoeveelheid apparaten om ons heen, groeit de groep mensen die hier gezondheidsklachten van ondervindt.

Gevoelig voor elektromagnetische velden

De wijze waarop elektrogevoeligheid zich uit verschilt sterk per persoon. De één krijgt hoofdpijn of RSI-klachten, de ander kan niet meer scherp zien. Naar schatting heeft zo’n 3% van de Nederlandse bevolking op een of andere manier last van straling.

In mei 2013 is in de NHG-standaard SOLK voor huisartsen vastgesteld. SOLK staat voor ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’. Attributie van gezondheidsklachten aan blootstelling aan EMV wordt hierin (zijdelings) genoemd. De standaard SOLK biedt goede handvatten voor (huis)artsen om met deze patiëntengroep om te gaan.

Bekijk een Canadese documentaire over gezondheidsrisico’s op school en lees meer over gevoeligheid voor elektromagnetische velden.

Disclaimer: alle informatie op deze site is niet bedoeld als medisch advies, of als vervanging voor een medisch consult.